ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310052
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  310052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์เอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPHO-EN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโพธิ์เอน
ตำบล :
  โพธิ์เอน
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2462
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน


นางสาวพิกุลทอง แววไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน