ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310053
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  310053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านบึง
ตำบล :
  วังแดง
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3576-2123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  watbuengschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 19:34:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึง


นายสายัณห์ พันธ์ไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน