ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310054
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  310054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังแดงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangdangnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังแดง
ตำบล :
  วังแดง
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  wangdangschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนท่าเรือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 20:55:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ


นายบัญชา ท่าทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน