ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนางคุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310056
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  310056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนางคุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNANGKUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแขก-บางตะไล
ตำบล :
  ศาลาลอย
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3522-3233
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/02/2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 11:20:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนางคุ่ม


นายประภาส ชาตินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางคุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน