ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสฎางค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310057
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  310057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสฎางค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsadang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสฎางค์
ตำบล :
  ท่าเจ้าสนุก
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3534-1817
โทรสาร :
  035341817
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤษภาคม 2467
อีเมล์ :
  varuncharee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเจ้าสนุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 06:47:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสฎางค์


นางกฤตญพร รสารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสฎางค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน