ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310058
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  310058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันเจ้า
ตำบล :
  สามไถ
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3535-9501
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 ก.ค. 2472
อีเมล์ :
  neetap12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อรัญญิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:55:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)


นางกุลริศา สีเนหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน