ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310060
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010061
รหัส Obec 6 หลัก :
  310060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNOI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าช้างเหนือ
ตำบล :
  ท่าช้าง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  035761485
โทรสาร :
  035761485
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  atirat2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อรัญญิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 20:56:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน