ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310061
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  310061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพระนอนไทย
ตำบล :
  พระนอน
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3576-1598
โทรสาร :
  0-3576-1598
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29พ.ค.2466
อีเมล์ :
  watthongschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อรัญญิก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:25:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)


นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน