ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310062
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  310062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsammakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแม่ลา
ตำบล :
  แม่ลา
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-35-339262
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มิ.ย. 2482
อีเมล์ :
  sammakan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุตรนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ุ6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:02:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)


นางสาวรุ้งทิพย์ ผดุงโภชน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน