ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปรีดาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310063
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  310063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปรีดาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Predaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านแม่ลา
ตำบล :
  แม่ลา
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-35339252
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  watpree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 11:04:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปรีดาราม


นางสุจิตรา ศิริสุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรีดาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน