ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310064
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  310064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดลาย (ทวีปัญญา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlay (Thawepanya)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางพระครู
ตำบล :
  บางพระครู
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3571-3111,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิ.ย. 2486
อีเมล์ :
  Watlay@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอุตรนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:02:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)


นางพรทิพย์ ไชยประณิธาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน