ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310066
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  310066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakhonluang Piboonprasertwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านมอญ
ตำบล :
  นครหลวง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3525-9480
โทรสาร :
  0-3535-9509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  pibool2471@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อุตรนคร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:13:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)


นายแทน เฉลยไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน