ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310068
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  310068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanchung Shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านชุ้ง
ตำบล :
  บ้านชุ้ง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-35760140
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กรกฎาคม 2472
อีเมล์ :
  watbanchong2016@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านชุ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 20:33:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)


นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน