ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310069
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  310069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATRUAKANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านวัดเรือแข่ง
ตำบล :
  บางระกำ
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3535-9513
โทรสาร :
  035359513
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 16:24:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)


นางสาวปิยะกมล บุญศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน