ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310070
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  310070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watlamood
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากจั่น
ตำบล :
  ปากจั่น
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3536-0953
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2467
อีเมล์ :
  watlamut_aya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ, สพป.อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากจั่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:41:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)


นางดวงภัทร สุนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน