ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310071
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  310071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chomchonwatsadet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสวนกล้วย
ตำบล :
  คลองสะแก
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  035259839
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  watsadetschool@thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ERIC
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 15:20:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)


นางสาวอลิสสา บุญช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน