ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310072
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010059
รหัส Obec 6 หลัก :
  310072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thongsongthum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองสะแกใต้
ตำบล :
  คลองสะแก
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3577-9209
โทรสาร :
  0-3577-9209
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  thongsongthum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ, สพป.อย.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสะแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน