ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310073
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  310073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpotongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านต้นโพธิ์
ตำบล :
  บ่อโพง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3536-4918
โทรสาร :
  0-3536-4918
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2484
อีเมล์ :
  wutjam2609@.obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)


นางสาวกนกรัตน์ ฤทธิไชยกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน