ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310074
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  310074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATRAJBUMPEN ( KRING SA-NGA SITOOPPATAM ) SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านท่าวัด
ตำบล :
  บ่อโพง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3536-4905
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  rajbampen@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:41:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)


นายสมศักดิ์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า ศิษย์อุปภัมก์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน