ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านดาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310075
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  310075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านดาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbandarb
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดาบ
ตำบล :
  บ่อโพง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  0-3576-4082
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  bandaab@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อโพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:02:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านดาบ


นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านดาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน