ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310076
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  310076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATMAPPRACHAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านมาบพระจันทร์
ตำบล :
  หนองปลิง
อำเภอ :
  นครหลวง
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13260
โทรศัพท์ :
  035764342
โทรสาร :
  035764342
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ตุลาคม 2477
อีเมล์ :
  mabprachan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13:38:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)


นายไมตรี พรมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน