ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310081
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020182
รหัส Obec 6 หลัก :
  310081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนพัฒนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonphattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองสาหร่าย
ตำบล :
  วังพัฒนา
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  035902448
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วังพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:06:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม


นายวีระชัย วิเศษสัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน