ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคอตัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310085
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020177
รหัส Obec 6 หลัก :
  310085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คอตัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KOTAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านคลองตัน
ตำบล :
  บางซ้าย
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  0-3537-5225
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:57:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคอตันผู้อำนวยการโรงเรียนคอตัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน