ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามเพลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310088
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020180
รหัส Obec 6 หลัก :
  310088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามเพลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsampleng School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านสามเพลง
ตำบล :
  ปลายกลัด
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  0-3573-6665
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ปลายกลัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 03:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามเพลง


นายสามารถ อภิสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเพลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน