ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310091
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  310091
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangsainork
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านเต่าเล่า
ตำบล :
  เต่าเล่า
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  0-3537-5185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/07/2472
อีเมล์ :
  BangzainorkSchool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 20:41:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก


นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน