ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางซ้ายใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310093
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  310093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางซ้ายใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangsai nai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหน้าวัด
ตำบล :
  แก้วฟ้า
อำเภอ :
  บางซ้าย
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13270
โทรศัพท์ :
  0-3537-5186
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางซ้าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางซ้าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:11:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางซ้ายใน


นายเฉลิมชัย เพชรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางซ้ายใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน