ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310095
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  310095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnatangnai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหน้าไม้
ตำบล :
  หน้าไม้
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บางยี่โท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 04:32:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)


นายโสภณ โฮมหุ้มแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน