ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสุนทราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310100
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  310100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสุนทราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Sun Thra Ram School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านใน
ตำบล :
  ห่อหมก
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3537-1013
โทรสาร :
  035371013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ห่อหมก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:23:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสุนทราราม


นายนภดล จันนุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน