ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามไชย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310107
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  310107
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามไชย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Sanam Chai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสาละโว้
ตำบล :
  สนามชัย
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3537-1009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สนามชัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:05:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามไชยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน