ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีบางไทร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310109
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  310109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีบางไทร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sribangsai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน-
ตำบล :
  บางไทร
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3537-1246
โทรสาร :
  0-3537-1246
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  sribangsai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:19:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีบางไทร


นายวิจิตร แสงเปี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบางไทร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน