ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสง่างาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310116
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  310116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสง่างาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsangangam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางพลี
ตำบล :
  บางพลี
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3578-7046
โทรสาร :
  0-3578-7046
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ธันวาคม 2476
อีเมล์ :
  s.watsangangam@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 21:40:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสง่างาม


นายบุญเลิศ จำปางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสง่างาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน