ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310120
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  310120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเชียงรากน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchiangraknoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเชียงรากน้อย
ตำบล :
  เชียงรากน้อย
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13290
โทรศัพท์ :
  035372615
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพแตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2560 เวลา 04:30:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย


นางพจนี ศรียานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน