ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310123
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  310123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไม้ตราสมาชิการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaitrasmachikaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านไม้ตรา
ตำบล :
  ไม้ตรา
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13190
โทรศัพท์ :
  0-3574-1108
โทรสาร :
  035741108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  maitra@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไม้ตรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:42:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม


นายศรีเพ็ชร์ จันทร์ส่องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน