ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเชิงเลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310124
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  310124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเชิงเลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watchoenglen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านราชคราม
ตำบล :
  ราชคราม
อำเภอ :
  บางไทร
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13290
โทรศัพท์ :
  0-3536-6012
โทรสาร :
  035366012
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   25 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลราชคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:31:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเชิงเลน


นางชบา โรจนะเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน