ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310126
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  310126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Chulamanee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกุ่ม
ตำบล :
  บ้านกุ่ม
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  0-3578-1101
โทรสาร :
  0-3578-1101
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2472
อีเมล์ :
  jlschool.aya2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางบาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2560 เวลา 15:24:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)


นายสันต์ อินชูรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน