ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310133
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  310133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnoggrajab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหัวสะพานมอญ
ตำบล :
  วัดยม
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  035307000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:25:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)


นายจินดา สะมะโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน