ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแจ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310136
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  310136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแจ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watjang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหัวเกาะ
ตำบล :
  มหาพราหมณ์
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  0-3530-7920
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/6/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:27:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแจ้ง


นางสาววิไลวรรณ สรรพวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน