ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310140
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020039
รหัส Obec 6 หลัก :
  310140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnumtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านน้ำเต้า
ตำบล :
  น้ำเต้า
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  numtao310140@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.น้ำเต้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09:54:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)


นางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน