ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขวิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310142
รหัส Smis 8 หลัก :
  14020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  310142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขวิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Kwid School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลัง
ตำบล :
  บ้านคลัง
อำเภอ :
  บางบาล
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13250
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  watkid310142@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อำเภอบางบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านคลัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 04:11:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขวิด


นายโชค ปุยอ๊อต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขวิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน