ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310151
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  310151
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Watkhod Kamaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านขล้อ
ตำบล :
  บ้านขล้อ
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-6262
โทรสาร :
  0-3577-6262
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2471
อีเมล์ :
  watkhod.sc@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 10:28:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)


นางสาวอรุณีย์ จันทร์เสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน