ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310152
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  310152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Saothongkao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเสาธงเก่า
ตำบล :
  เสาธง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-7104
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2472
อีเมล์ :
  wadsouton@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07:52:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)


นางสาวถาวร พรสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน