ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแก้วตา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310153
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  310153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแก้วตา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkeawta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแก้วตา
ตำบล :
  บางเพลิง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3571-0629
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  deelert555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแก้วตาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วตา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน