ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310154
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  310154
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bangpierng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบางเพลิง
ตำบล :
  บางเพลิง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3538-1497,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/06/2482
อีเมล์ :
  snidnois16@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางเพลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน