ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310155
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  310155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattan - en
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตาลเอน
ตำบล :
  ตาลเอน
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-8534
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤศจิกายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มนครใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านขล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)


นางสาวบัวพันธ์ ผิวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน