ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310156
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  310156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattangklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทางกลาง
ตำบล :
  ทางกลาง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-8055
โทรสาร :
  0-3577-8055
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/06/2477
อีเมล์ :
  tangklang_school@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เสาธง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 12:51:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)


นางสาวงามสม ไชยวุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน