ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอินกัลยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310157
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  310157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอินกัลยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wutinkanlaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านลี่
ตำบล :
  บ้านลี่
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3577-7581
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:27:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอินกัลยา


นายเสรี ตั้งเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินกัลยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน