ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310158
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  310158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpramung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านลี่
ตำบล :
  บ้านลี่
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  035377103
โทรสาร :
  035377103
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เมษายน 2478
อีเมล์ :
  pramungschool@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:36:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)


นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน