ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดนาค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310159
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  310159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดนาค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดนาค
ตำบล :
  บางปะหัน
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  035381497
โทรสาร :
  035381497
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 09:58:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดนาค


นายสามารถ กองโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน