ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310162
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  310162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATKAY ( LEKJULAPRACHANUSORN)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านค่าย
ตำบล :
  ขวัญเมือง
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3537-7479
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  lay_1234@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนครใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางปะหัน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 12:53:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)


นางสาวเขมนรินน์ สุขมะโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน