ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310164
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  310164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Tanod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบางนางร้า
ตำบล :
  บางนางร้า
อำเภอ :
  บางปะหัน
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13220
โทรศัพท์ :
  0-3530-1728
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  on_line695@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเมืองชัยพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตานิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)


นางสาวอรอุมา ขันธพาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน